Wrocław Wita

17 °C Wrocław w Respoti
Zobacz inne trasy
Dlaczego warto?
Zalążkiem Wrocławia była osada, która powstała i
rozwijała się w dobrym do przeprawy miejscu na Odrze, na
skrzyżowaniu szklaków komunikacyjnych: do Morza Bałtyckiego,
Ciekawostki
Krasnoludki są symbolem ruchu opozycyjnego, jaki miał miejsce
we Wrocławiu w czasach walki z komunizmem w Polsce.
Opozycjoniści malowali krasnoludki w miejscach, gdzie władza